Home / Tag Archives: phương pháp thiền

Tag Archives: phương pháp thiền

Dẫn Dắt Thiền Tọa Tại Nhà Đúng Phương Pháp

It quy định cần thiết biết Lúc Thiền Định. – Không được chờ đợi học thiền sẽ được thành quả gì, và tuyệt đối không nên bận tâm gần bạn đã diễn đến chuyện nào, phải giữ cho tâm trạng mãi mãi bình thản.Tất cả những gì Ngồi Thiền sẽ hiển lộ cho các bạn. thì nó sẽ định hướng ... Read More »

Có thể bạn quan tâm ? close