Home / Công nghệ / Khách Hàng Sử Dụng Pin Dự Phòng Đúng Phương Thức Chưa

Khách Hàng Sử Dụng Pin Dự Phòng Đúng Phương Thức Chưa

2Khách Hàng Dùng Đến Cục Sạc Dự Phòng Đúng Phương Pháp Chưa

Cục Sạc Dự Phòng Là Phương Pháp Giải Quyết Hiệu Quả Nhất Để Kéo Dài Thời Gian Dùng Thỏi Pin Cho Máy Móc Cầm Tay Và Máy Tính Xách Tay. Cho Nên Cần Sử Dụng Sạc Dự Phòng Đúng Biện Pháp Để Đạt Hiệu Suất Làm Việc Tuyệt Vời Cho Pin Sạc Dự Phòng.

– dùng đến hết dung lượng Cục pin đang có sẵn, tiếp theo thực hiện nạp pin liền mạch từ 8-12 tiếng phụ thuộc vào thời lượng cao hay thấp của mỗi loại sạc dự phòng.
– Sau 3 lần sạc tràn và xả hết hẳn Thỏi pin như vậy, từ lần thứ 4 trở đi, khi pin sạc báo còn 1 nấc Cục pin (còn 1 đèn l.e.d báo sáng), Người Tiêu Dùng phải sạc cho cục sạc dự phòng. Không để pin bị cạn kiệt rất nhiều lần ảnh hưởng đến thời gian sống và tác dụng lưu trữ thanh điển của pin dự phòng. pin dự phòng proda

– Không để Thỏi pin cạn quá đa dạng lần.
– Cứ sau khoảng 30 lần tiếp tục sạc theo thì được lắp đặt hết năng lượng vũ trụ Thỏi pin một lần rồi sạc pin đầy lại như thông thường. Biện Pháp này là để làm tươi Cục pin lại sau khoảng dài ngày sử dụng.
– Lần sạc thứ 3: Chỉ bắt đầu sạc sau khi đã được trang bị cạn kiệt điện tích của lần sạc thứ 2.